Elitarna Szkoła Językowa w Kielcach

 • banermaciek.jpg
 • banerjakub.jpg
 • banerdawid.jpg
 • baner-filip.jpg
 • banermaciej.jpg
 • banergrupa.jpg
 • baner-maciek-v2.jpg
 • baner-martyna.jpg
 • baner-2014.jpg
 • banerjmateusz.jpg
 • baner-albert.jpg
 • banerolek.jpg
 • banerwiktoria.jpg
 • banerszymon.jpg
 • banerola1.jpg
 • banerkinga.jpg
 • banerpatryk.jpg
 • banerdominika.jpg
 • baner-chlopaki.jpg
 • banerwiktoria27071.jpg

W nauczaniu języków zasada „co jest do wszystkiego, jest do niczego” ma swoje potwierdzenie. To co sprawdza się u jednej osoby, u innej może być nieskuteczne. Nasza Szkoła Językowa stosuje wiele technik oraz metod nauczania, odpowiednio dopasowanych do ucznia. Bierzemy pod uwagę różne czynniki, takie jak umiejętności ucznia, jego wiek oraz potrzeby i cele, które przed sobą stawia. Mamy możliwość wniknięcia w indywidualne potrzeby każdego dzięki małym grupom, ograniczonym maksymalnie do 6 osób. Pozwala to również na poświęcenie większej ilości czasu na doskonalenie umiejętności mówienia oraz wskazanie i poprawę błędów językowych na co w innych szkołach z racji 12 osobowych grup po prostu nie ma czasu.

Podczas nauki stosujemy elementy wielu metod językowych takich jak:

Metoda komunikacyjna

Jej głównym celem jest rozwój oraz właściwe zastosowanie w komunikacji 4 umiejętności językowych, tj. czytania, mówienia, słuchania i pisania. Nauczyciel zachęca ucznia do samodzielnej nauki oraz kreatywnego posługiwania się językiem, motywuje go oraz wspiera. Często tematami lekcji są sposoby uczenia się, np. jak czytać ze zrozumieniem, jak słuchać, jak prowadzić rozmowę, itp. dzięki czemu uczeń wnika w sam mechanizm komunikacji.

Nasi nauczyciele ćwiczą konkretne umiejętności za pomocą różnych technik:

 • Role play – uczniowi zostaje przydzielona rola do odegrania zaczerpnięta z życia codziennego (np. rola klienta sklepu, gościa, itp.).
 • Discussion oraz reaching consensus – dyskusje na różne tematy i osiąganie zgody.
 • Problem solving – nauka rozwiązywania problemów.
 • Czytanie tekstów użytkowych, czyli ulotek, listów, itp.

Metoda bezpośrednia

Jest to naturalne przyswajanie języka obcego, bez użycia języka ojczystego podczas zajęć. Staramy się ograniczyć porównywanie struktur języka uczonego do języka ojczystego, chcemy również aby uczeń mógł myśleć wyłącznie w języku obcym. Uczenie zbliżone jest do zasad nauki języka ojczystego, tj. przez słuchanie i konwersację. Uczeń ma szansę na wypracowanie własnego systemu odniesienia do słów oraz pojęć, których uczymy, gramatyka przekazywana jest od przykładu do reguły, którą uczeń sam może stworzyć. W ten sposób nauka jest przyswajana w sposób prosty i naturalny.

Metoda audiolingwalna

Polega ona na łączeniu obrazów, kontekstów oraz sytuacji z pasującymi do nich słowami oraz grupami znaczeniowymi. Nauka odbywa się na zasadzie prezentowania bodźca wizualnego w formie obrazka, dialogu. Uczeń zapamiętuje wzory zdania dzięki częstemu ich powtarzaniu i wytworzeniu nawyku (tzw. „habit”). Ta metoda kładzie duży nacisk na wyćwiczenie odpowiedniej intonacji, akcentu oraz rytmu.

Podejście humanistyczne i naturalne

Nauka języka powinna generować pozytywne uczucia oraz emocje. Nasza szkoła umożliwia uczniowi wykorzystanie nauki języka do osobistego rozwoju i poznania siebie. Dzięki małym grupom lektor ma szansę podejść do każdego ucznia indywidualnie i maksymalnie pomóc mu rozwinąć jego umiejętności. Celem podejścia naturalnego, szczególnie wykorzystywanego w grupach dla początkujących, jest osiągnięcie kompetencji komunikatywnej, nie perfekcji gramatycznej, na którą nacisk jest kładziony w późniejszej fazie nauki.

Podejście leksykalne

Aby uczeń mógł łatwiej tworzyć poprawne zdania, nauka odbywa się poprzez zapamiętywanie kolokacji, czyli słów w połączeniu z innymi słowami. Gramatyka jest przyswajana dzięki procesowi obserwacji oraz eksperymentowaniu.

Total Physical Response

Pierwszą rzeczą jaką należy opanować podczas nauki języka jest rozumienie. Jest ono rozwijane poprzez słuchanie oraz wykonywanie poleceń nauczyciela. Uczeń początkowo uczy się schematu języka obcego poprzez rozumienie ze słuchu, następnie sam zaczyna tworzyć wypowiedzi. Dzięki temu łatwo przyswaja obce sformułowania oraz oswaja się z językiem.

Drukuj
Free Joomla! templates by AgeThemes